3M 04255+ Halvmaske - A2P3 filter - Masken modstår fortynderdampe
X