3M 06942+ Halvmaske - A2P3 filter - Masken modstår fortynderdampe
X